De watervoorziening is een essentieel onderdeel van het wonen. Zonder dit kan men zich niet wassen, kan er geen voedsel bereid worden en kan men het toilet niet doorspoelen. Sanitair goed onderhouden is daarom een gegeven. Wat ook niet vergeten mag worden is dat een huis voorzien met water niet het enige is wat er gedaan moet worden. Er zal zowel koud als warm water uit de kraan moeten komen.

Loodgieters voor waterleidingen

Heb je een lekkage geconstateerd of loopt de gootsteen niet goed door? Dan kan een loodgieter daarin verandering brengen. Met de gereedschappen waarover deze beschikt is het eenvoudig om de hardnekkigste problemen met de waterleidingen te repareren. Deze vakman controleert de waterdruk en of de temperatuur juist is.