Biomassa

Wind, water en zon zijn bekende bronnen van duurzame energie. Duurzame energie kom je tegen bij verschillende energieleveranciers tijdens energie vergelijken. Wat iets minder bekend is en verantwoordelijk is voor ruim 60% procent van de duurzame energie, wat geproduceerd wordt in Nederland, is energie uit biomassa. Wat is biomassa en hoe duurzaam is biomassa? Verder kan men deze energie vergelijken.

Wat is biomassa?

Duurzame energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding. Biomassa moet vaak eerst een langdurig proces ondergaan zodat het vergast of vergist kan worden tot een biobrandstof. Het bestaat uit allemaal natuurlijke materialen, zoals gft-afval, hout, plantaardige olie, mest en speciaal geteelde gewassen. Brandstoffen voor auto’s en elektriciteit die zijn gemaakt uit biomassa, reduceren het gebruik van fossiele brandstoffen en zorgen voor minder schade aan het milieu. Nog een voordeel van biomassa, is dat het nooit opraakt. Kolen daarentegen wel. 

Is biomassa duurzaam?

Bio-energie heeft zijn naam te danken aan het feit dat de bron herbruikbaar is. Biomassa raakt nooit op en het voordeel is dat de aangroei zorgt voor een toename is koolstofdioxide. Planten nemen de koolstofdioxide op en scheiden weer zuurstof uit. 

Er wordt veel gediscussieerd over de vraag of bio-energie duurzaam is. Dat heeft vooral te maken met de vraag hoeveel biomassa duurzaam ingezet kan worden. Het is lastig om duurzaamheid en milieuvriendelijkheid te meten, omdat er veel verschillende vormen van energie uit biomassa bestaan. Helaas is er nog niet genoeg biomassa om alle fossiele brandstoffen te vervangen. 

Hoe werkt het?

Een andere woord voor energie wat uit biomassa wordt gehaald, is bio-energie. Bio-energie heeft zijn naam te danken met de bron waaruit het vandaan komt. Bio-elektriciteit en biowarmte komen voornamelijk uit organisch materiaal. Denk hierbij aan houtafval, dat afkomstig is uit bosbouw en houtindustrie. Daarnaast kan er worden gedacht aan rioolslib uit waterzuiveringsinstallaties en voedingsmiddelenindustrie, mest uit veebedrijven, koolzaad en palmbomen. De energie die vrijkomt uit biomassa komt vrij in de vorm van hitte, vanwege zijn verbranding. De biomassa wordt direct verbrandt of wordt eerst vergist, of vergast tot een biobrandstof.